Aldoni tekston

Por aldoni tekston klasku redakti.Tiam aperos menuo por labori kun teksto.
Se vi kopias tekston de "Word" aŭ de retpaĝo uzu Tx por nuligi tekst-agordojn.
Por aldoni ligilon uzu , tie estas ebleco fari ligilon al paĝo ĉe tiu ĉi retejo kaj ekster ĝi.